Toleranzia AB

Xintela AB

Unik anläggning med högkvalificerade medarbetare

Vid anläggningen i Matfors, som omfattar totalt 7000 kvm, bedrivs idag tillverkning av proteiner, DNA-baserade och mikrobiella läkemedel.

Verksamheten är certifierad enligt den internationella läkemedelsindustrins kvalitetsstandard GMP (Good Manufacturing Practice).

I Matfors arbetar idag 128 erfarna och högkvalificerade medarbetare, bland annat disputerade forskare, biokemister, bioteknikingenjörer och utvecklingsspecialister.

Verksamheten har funnits i Matfors sedan 1963 då den först etablerades som en del av Sundsvall Pharmacy och har sedan expanderat kraftigt.

NorthX Biologics har förutsättningar att bli en anläggning i världsklass.

Vi ser enorm potential att utveckla Matforsfabriken och vi kommer att investera i en expansion. Satsningen finansieras av Flerie Invest och med stöd från Vinnova.

Sidan uppdateras löpande – håll utkik efter expansionsplanerna som delas inom kort

Värdeskapande för samhället: Förbättra och rädda liv

Genom satsningen på anläggningen i Matfors kommer små- och medelstora Life Science-bolag få tillgång till processutveckling och produktionskapacitet för tillverkning av avancerade läkemedel och vaccin.

Genom att dela resurser får enskilda forskargrupper och innovativa små- och medelstora läkemedelsutvecklingsbolag tillgång till avancerad, storskalig infrastruktur till en kostnad som är konkurrenskraftig och möjliggör storskalig internationell kommersialisering.

Idag tvingas svenska och europeiska biotechbolag lägga produktion utanför Sverige. Genom satsningen på plattformen i Matfors kommer vi kunna behålla produktion och utveckling av nya läkemedel i Sverige och Europa.

"Genom satsningen på anläggningen i Matfors kommer Sverige att kunna behålla produktion och utveckling av nya läkemedel. Det är en viktig pusselbit för att bygga Sveriges position som en ledande nation inom life science. Innovationshubben för avancerad utveckling och produktion kommer att komplettera Testa Center i Uppsala", säger Jenni Nordborg, nationell samordnare för Life science och chef för regeringens Life science-kontor.

"Testa Center i Uppsala, som har stöd från Vinnova, har hjälpt många innovativa biotechföretag att utveckla nya tillverkningsprocesser som kommer att kunna tillämpas i större skala hos NorthX Biologics", säger Lotta Ljungqvist, VD för Testa Center.

Nästa generations biologiska läkemedel kommer att innebära en revolution för att möta vår tids stora hälsoutmaningar som cancer, diabetes, övervikt och pandemier. De nya behandlingsformerna kommer att rädda och förbättra liv.

Reservkapacitet för vaccinproduktion

Infrastrukturen i Matfors kommer också fungera som en reservkapacitet för vaccinproduktion. Sverige och Norden kan genom detta bli självförsörjande vid nästa pandemi.

Våra huvudägare

Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel. Bolagen är aktiva inom diverse områden, inklusiv genterapi och vacciner. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, som tillsammans med Lars Backsell byggde upp Recipharm till ett av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel.

Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel. Bolagen är aktiva inom diverse områden, inklusiv genterapi och vacciner. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, som tillsammans med Lars Backsell byggde upp Recipharm till ett av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel.